HomeCommunity MeetingsNewsServices (Local & Community)What's OnClubsVillage HistoryLinks from our websiteContact UsForms
Cymuned Pennant Community
Newsletters
Village News
Other News
Community Council
Chapel
Church
Church
Below will be shown Services and Events to be held at Llanbadarn Trefeglwys (Pennant) Church.

There will now only be one Service held at Pennant Church per month.


GWASANAETHAU EGLWYS PENNANT CHURCH SERVICES

 
SEPTEMBER / MEDI
2nd    - 2.00pm Holy Communion
9th    - No Service
16th          - No Service
23rd         - No Service
30th          -      No Service


OCTOBER / HYDREF

7th           -      No Service
14th         -      No Service
21st         -      6.00pm Harvest Thanksgiving Service
28th         -      No Service


LLANBADARN TREFEGLWYS CHURCH
Harvest Thanksgiving Service (Bilingual)
6.00pm Sunday 21st  October
(No service on Sunday 7th  October)

There will be a Harvest Thanksgiving Service on Sunday 21st October at 6.00 p.m. The guest preacher will be Rev Phillip Poynor. 

The service will be followed by Coffee, Tea, Cake and Biscuits and time for a chat. 
We are also hoping to form an ad hoc choir to sing an easy harvest anthem during the service. We need more ladies voices and so if you are interested in joining us “to have a go” - no previous experience necessary – please contact Wendy Edmonds tel: 01545 570411 or email: edmondsfearn@gmail.com. 
Practices will be organised once we know all who are able to sing.

Eglwys Llanbadarn Trefeglwys
Gwasanaeth Diolchgarwch (Dwyieithog)
Dydd Sul Hydref 21ain (Dim gwasanaeth dydd Sul Hydref 7fed) Bydd yna Wasanaeth Diolchgarwch, dydd Sul, Hydref 21ain am 6y.h. (a fyddech gystal â nodi’r 
newid yn yr amser o’r 2y.p. arferol. Y gweinidog gwadd fydd y Parch Phillip Poynor.
Byddd coffi, te, cacen a bisgedi yn dilyn y gwasanaeth ac amser am sgwrs.
Dyn ni’n gobeithio ffurfio côr anffurfiol i ganu anthem diolchgarwch hawdd yn ystod y gwasanaeth.Mae angen mwy o leisiau benywaidd arnon ni, felly os hoffech ymuno â ni i roi tro arni, does dim angen profiad blaenorol o gwbl – cysylltwch â Wendy Edwards (ffôn: 01545 570411 neu ebostiwch:
wedmondsfearn@gmail.com. Bydd ymarferion yn cael eu trefnu pan fyddwn yn gwybod pwy sy ar gael i ganu.
 


 
 

 

HomeCommunity MeetingsNewsServices (Local & Community)What's OnClubsVillage HistoryLinks from our websiteContact UsForms